DiSC® Facilitator Report

Dit rapport bevat vele facetten van het Group Culture Report. Het geeft aan hoe de primaire en secundaire DiSC® stijlen binnen de groep verdeeld zijn. Het benoemt het Klassieke Profiel Patroon van de groep en geeft gedetailleerde informatie over hoe de DiSC® stijl van elke deelnemer van invloed is op de cultuur binnen de groep of de organisatie.

Belangrijke extra onderdelen van dit rapport bovenop het Group Culture Report zijn:

  • Informatie van DiSC® scores in percentages
  • De verdeling van primaire en secundaire DiSC® stijlen in percentages, vergeleken met een grote referentiegroep
  • Informatie over de (verdeling van de) Klassieke Profiel Patronen in de groep
  • DiSC® en groepscultuur: welke groepscultuur heerst er en wat is het effect daarvan?
  • Hoe veranderingen in de groepscultuur te bewerkstelligen
Voor meer inzicht in de geboden informatie: vraag een voorbeeld rapport aan bij EDN Solutions